Choroba dziecka jest największą tragedią jaka może przytrafić się rodzicom. Jednak wówczas dostrzegasz, że nie jesteś na świecie sam. Widzisz, że jest wiele osób, które chcą pomóc i zrobią to zupełnie bezinteresownie, dla których najlepszą nagrodą, będzie uśmiech Twojego dziecka. Zrozumiesz wówczas, że na świecie jest bardzo wielu dobrych ludzi. Musisz jedynie dać im szansę by mogli się wykazać. Taka tragedia może przytrafić się każdemu. Nie jesteś w stanie się do niej przygotować. Nie możesz oswoić się z tą myślą, przecież nikt Cię nie ostrzeże. Choroba może pojawić się, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Z nami właśnie tak było... Nasze szczęście zostało nam brutalnie odebrane. Bez ostrzeżenia...
Pomóżcie nam w naszej walce. W każdej chwili możecie znaleźć się w takiej samej sytuacji, a wówczas na pewno chcielibyście, aby i Wam ktoś pomógł...Z góry dziękuję za okazane wsparcie,Monika - Mama przez duże M.

Są takie chwile...
kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna. !!!Nie mówcie tym, którzy stracili ukochanych, że „czas zagoi rany", nie mówcie, że „oni już nie cierpią". Najlepiej nie mówcie nic. Czas tych ran nie leczy. Pozostają, bo śmierć ukochanych jest też trochę śmiercią nas samych: coś w nas umiera. Żyjemy, ale nic nie jest tak, jak było przedtem, już nie jesteśmy tacy sami. (ks. A. Boniecki)

 photo 1-1177_zps00e91264.jpg

wtorek, 28 maja 2013

Kolejny wtorek :-(

Kolejny wtorek a wiesz ze dziś był smutnym dniem...Teraz z tobą tez jest pan Lubek. Fajnie masz bo jest was już troszkę z naszej wioseczki.Siedzicie sobie na chmurce i patrzycie na nas...Miałeś u siebie duzooo gości.Ciocie wujków dziadka  ,wszyscy po pożegnaniu pana L. Poszliśmy do ciebie.
Dostałeś cudny prezent na Dzień Dziecka ale pokażemy naszym czytelnikom w sobotę. Piękny już jest tam z Tobą. Pilnuj go synuś :-)

poniedziałek, 27 maja 2013

List otwarty do ministra Dudy

Podczas spotkania w Sejmie podsumowującego kampanię Fundacji Promyk Słońca pt "Na jednym wózku" Babcia Gosia obiecała napisanie listu do p. ministra Dudy w sprawie projektu likwidacji subkont. 
Jak powiedziała tak uczyniła.
Trzeba mieć nadzieję teraz, że pan minister list przeczyta z uwagą. 
I ze zrozumieniem.


Bydgoszcz, 26 maj 2013  r.
LIST OTWARTY

Pan
Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu Do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
Szanowny Panie Ministrze,
 W imieniu i z umocowania rzeszy Rodziców dzieci niepełnosprawnych zwracam się do Pana o podjęcie działań wobec  złagodzenia niepokojów społecznych , które  dotykają  osoby chore, słabe , ich opiekunów .
W treści przytoczę zagadnienia uznając , iż stanowią priorytet , wymagają natychmiastowej interwencji , regulacji prawnej pozwalającej na stabilizację , ochronę interesów podmiotów najsłabszych .
Pierwsza sprawa , która zaniepokoiła tysiące osób z tego środowiska , to  podjęcie tematu przez decydentów o zamiarze likwidacji tzw. subkont . Wdrożenie możliwości uruchamiania subkont przez organizacje pożytku publicznego – Fundacji , było poprzedzone długim procedowaniem formy zbierania darowizn w ten sposób .


Fundacje, jako instytucje pożytku publicznego, są  podmiotami, które  w myśl przepisów prawa mogą prowadzić zbiórki publiczne od darczyńców .Przekazane środki stanowią kapitał Fundacji , zasilają konto wprost organizacji pożytku publicznego. Organizacje przyjmują podopiecznych na zasadzie umowy , po uprzednim spełnieniu warunków wynikających z określonych Regulaminów wewnętrznych tych instytucji. Subkonto, to udostępnienie konta ogólnego Fundacji podopiecznemu. Pozyskiwanie środków finansowych , to ciężka praca , trud , pokonanie wielu barier , aby dotrzeć do darczyńców , poprosić o darowanie kwoty z przeznaczeniem na leczenie osoby w potrzebie. Rodzice , bliscy, znajomi chorego docierają do rzeszy osób prosząc o wsparcie.
 Korzyść jest oczywiście wobec dwóch stron – zabezpieczenie podopiecznego w finanse, które otrzyma po udokumentowaniu poniesionych kosztów, jak i Fundacji, która może chociażby odsetki od zgromadzonego kapitału przeznaczyć na cele statutowe .
 Wiedza, iż zdobywane środki przez  Rodzinę, bliskich podopiecznego trafią do wspólnego koszyka,  nie wyzwoli tak ogromnego zaangażowania ludzi, którzy kwoty pozyskują.
Wiele Fundacji posiadających osobowość prawną w taki sposób swobodnie funkcjonuje .
Funkcjonują również Fundacje, które samodzielnie docierają do sponsorów , zasilają konto wspólne podmiotu , dalej środki przeznaczają na określone cele.
Wypracowany, sprawdzony system wspierania niepełnosprawnych przez organizacje pożytku publicznego z udostępnianiem subkont jest transparenty, czytelny dla osób potrzebujących , jak i darczyńców.
 Szanowny Panie Ministrze,
 W pełni podzielam Pana pogląd , iż troska o osoby z dziećmi z niepełnosprawnością w małych, nikomu nieznanych miejscowościach jest bardzo ważna .  Zaprzeczam jednak  z pełną stanowczością Pana interpretację : cyt. „rola pożytku publicznego jest szczególnie tam, gdzie nie docierają środki z dużych środowisk miejskich”(..) oraz , że  opiekunowie osób z małych miejscowości nigdy nie otrzymają takiej ilości środków , jakie pozyskać można w większych aglomeracjach .
Uważam, że dana jednostka chorobowa przebiega tożsamo u dziecka mieszkającego w Warszawie , czy w miejscowości X z ilością mieszkańców  100 osób . Dzieci z porażeniem mózgowym np. wymagają identycznej opieki specjalistycznej , bez względu na to, gdzie mieszkają.
Dostęp do pomocy medycznej, placówek publicznych, prywatnych z oczywistych względów mają ułatwiony  osoby z większych aglomeracji. Stan ten , to nie brak możliwości  w pozyskaniu środków na leczenie z udziałem organizacji pożytku publicznego , a wina systemu , który dysproporcje stworzył.  W tym miejscu zasadnym byłoby nałożenie obowiązków na  organy administracji państwowej, które to służyłyby pomocą  w zabezpieczeniu poprawnej opieki osobom zamieszkującym w  miejscach odległych .
Nie zgadzam się również  ze stwierdzeniem, iż  osoby z mniejszych , biedniejszych części kraju  mają ograniczone możliwości  w dostępie do Fundacji  . Przykładem może być mój autystyczny wnuk, który jest podopiecznym Fundacji z siedzibą we Wrocławiu , mieszka na obrzeżach Bydgoszczy .
Jestem świadoma, iż tysiące osób w kraju może nie mieć dostępu do komunikacji elektronicznej .
W tym przypadku również wystarczy niewielka pomoc ze strony np. Wójta, pracowników gminy, którzy  pomogą opiekunowi  złożyć dokumenty w wybranej przez niego Fundacji , dziecko w terminie kilku dni stanie się podopiecznym . Dalej pozyskiwanie darczyńców będzie identyczne , jak w sytuacji Rodzin mieszkających w większych miastach; słanie apeli, próśb , pozyskiwanie darczyńców.
Zapewniam Pana , że  osoby niepełnosprawne, biedne , żyjące na skraju ubóstwa są w całym kraju . Tym samym wskazywanie, że organizacje pożytku publicznego powinny koncentrować się na osobach mieszkających w odległych miejscach mija się zupełnie z rolą tych podmiotów.  Wsparcie , pomoc  kierowana musi  być do wszystkich w potrzebie ,bez względu na to , czy zamieszkuje w dużej aglomeracji, czy bardzo małej .
Wobec tych argumentów  proszę w imieniu  rzeszy osób , aby forma pozyskiwania środków, utrzymanie subkont  została  zaakceptowana stosownym aktem prawnym , dającym poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa tym , którzy  już są podopiecznymi Fundacji, bądź nimi będą.
 Panie Ministrze,
 W marcu 2013 r. Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które zrezygnowały z zatrudnienia lub jego nie podjęły  w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota  została przyznana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.
Przyznawanie , płatność świadczeń odbywa się z udziałem Miejskich lub Gminnych Ośrodków Opieki Społecznej.   Podmioty podlegają bezpośrednio strukturalnie  pod Prezydentów Miast , Wójtów Gmin.
W tym miejscu chciałabym zainteresować Pana , Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o wysoce nagannych praktykach stosowanych przez pracowników MOPS w  niektórych regionach kraju . Wobec jakich podstaw prawnych rozpoczęli lustrację Rodziców dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności ?  Pracownicy  odwiedzają miejsca zamieszkania  osób , zadają pytania  , które  są -wobec  oceny Rodziców wręcz upokarzające. Trudno zrozumieć sens pytań , czy w Rodzinie bliższej, dalszej ktoś był karany, czy była, jest założona niebieska karta , opis czynności wykonywanych przez Rodzica w czasie, kiedy dziecko przebywa w przedszkolu, szkole itd., wskazanie przyczyn o konieczności  odstąpienia od świadczenia pracy , wskazywanie na inne rozwiązania np. podjęcie pracy , prośba o pomoc członków Rodziny o opiekę nad dzieckiem w tym czasie itd.
Uważam, że osoby zatrudnione  w Ośrodkach powinny nade wszystko  posiadać predyspozycje do pracy na rzecz osób słabych, chorych, biednych . Empatia, zrozumienie, życzliwość  , chęć niesienia szczerej pomocy – te cechy powinny  podlegać starannej ocenie przy doborze pracowników na tak delikatnym odcinku pracy. 
Rodzice, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych  powinny  być  wyjątkowo szanowani , za to, co  czynią . Za swój trud , Miłość ogromną  zbyt często  przychodzi im pokonywać  bariery , które ze złej woli urzędnika, personelu medycznego są stawiane .
Zapobiegając  przykrościom, które  nie powinny mieć miejsca , proponowałabym  uruchomienie infolinii właśnie  przy biurze Pana Ministra, gdzie osoba kompetentna  pozyskiwałaby  wiedzę  od opiekunów niepełnosprawnych , dalej ze swojego parametru  podejmowałaby kroki zmierzające do wyjaśnienia, ewentualnego ukarania osób, które  swoim zachowaniem  upokorzyły  Rodzica.
Jestem przekonana , iż stanowiłoby to  ochronę  tych najsłabszych, dalej mobilizowało  pracowników w różnych obszarach do wdrażania obowiązujących procedur, które nie znajdują w rzeczywistości poszanowania.
 Bardzo często skrzywdzony słowem, czynem Rodzic  trawi swoją niemoc sam, bez wsparcia . Zmęczenie ogranicza kierowanie skarg  w formie pisemnej . Milczenie daje przyzwolenie do stosowania niedozwolonych praktyk  przez  osoby władne w podejmowaniu różnych decyzji.
 Ostatnia prośba, błaganie wręcz  kierowane na Pana adres;
 Panie Ministrze,
 Niczyja  to wina , że w Rodzinie pojawiło się wyczekiwane, niepełnosprawne dziecko.
Niczyja to wina, że dziecko po kilku, kilkunastu latach beztroskiego życia nagle objawiło swoją chorobę.
Szok, bunt , z czasem  przeogromna walka o utrzymanie zdrowia, życia chorego.
 Zazwyczaj Matka  podejmuje trudną decyzję – pozostawia pracę zawodową, dyplom z marzeniami o karierze  chowa do szuflady.
Budżet domowy zostaje uszczuplony o pobory uzyskiwane z tytułu świadczenia pracy,  przy jednoczesnym wzroście wydatków potrzebnych na leczenie, wspieranie dziecka.
Sytuacja społeczna Rodzin osób niepełnosprawnych nie jest Panu obca. Posiada Pan doskonałą wiedzę, w jaki sposób Rządy  różnych krajów otaczają opieką socjalną niepełnosprawnych , ich Rodziny . Odbywał Pan staż w  obszarze systemów opieki społecznej w Danii, Francji, Belgii, Niemczech .
W dniu 1 maja 2004 r. Polska z pełnym optymizmem wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej .
Wiele nadziei na poprawę bytu szarych obywateli w naszym kraju, wiele obietnic .
Płyną środki z Unijnego budżetu na różne cele . Trudno je dostrzec niestety wobec wspierania osób najbardziej potrzebujących – niepełnosprawnych.
Opieka socjalna w Polsce zajmuje „szczytne” 4 miejsce z końcowej listy wszystkich państw członkowskich . Listę „szczodrych „ państw za nami zamyka Rumunia, Bułgaria, Łotwa.
Zasiłek wzrósł do kwoty łącznej 820 zł plus 150 zł świadczenia. Rodzic, którego dotknęło nieszczęście otrzymuje zabezpieczenie socjalne w wysokości 970 zł  Kwota w tej wysokości nie wystarczy na zabezpieczenie procesu najskromniejszego leczenia dziecka. Skąd wobec tego środki na skromne życie, odzież, media , stałe płatności ?
Rodzic  przyjmuje na siebie cały ciężar opieki nad dzieckiem, 24 godziny na dobę .
Od lat opiekunowie proszą o regulację prawną , uznanie opieki jako pracę zawodową gwarantującą możliwość zaliczenia tego okresu do lat przepracowanych , gwarancją uzyskania w przyszłości prawa do swoich zasiłków emerytalnych. Kolejne Rządy oddalają problem – dlaczego ? Logika podpowiada, że opieka Rodzica nad swoim dzieckiem odciąża państwo . Utrzymanie podopiecznego w placówkach opieki, to koszt około 3000 zł. miesięcznie. Rodzice nie oddają swoich dzieci w 90% przypadków . Z tego tytułu ponoszą karę , popadają w ubóstwo bez swojej winy.
Czas przerwać ten stan jak najszybciej . Możemy złożyć Projekt Ustawy z inicjatywy społecznej . W tym przypadku potrzeba 100 000 podpisów obywateli. Nie widzę takiej potrzeby . Wam, Parlamentarzystom dajemy swoje mandaty zaufania do reprezentowania naszych interesów w sposób równy , wobec wagi problemu.
Z Waszej strony wystarczy 15 osób , aby proces legislacyjny został rozpoczęty . Nie wierzę, że 15 osób z grupy Posłów nie poda pomocnej dłoni ,kolejny raz odrzuci  potrzeby najsłabszych .
W ostatnim czasie setki godzin poświęcacie Państwo debatom nad Projektami, które przygotowane tak szybko trafiają pod obrady. Wiodący temat, to równouprawnienie dla WSZYSTKICH OBYWATELI TEGO KRAJU. Słusznie, popieram . Każdy ma prawo do obrony swoich racji.  Debatujecie Państwo nad związkami partnerskimi, legalizacją posiadania narkotyków , innymi sprawami wynikającymi ze sporów wewnętrznych partii, które funkcjonują z naszych , publicznych środków. Gratuluję siły przebicia , nadanie biegu sprawom ww. tematach osobom, którym zależy na zaspakajaniu swoich potrzeb.
Środowisko niepełnosprawnych niestety takiego szczęścia nie ma . Nie pamiętam publicznej debaty zmierzającej do  wzmocnienia pozycji społecznej osób niepełnosprawnych , ich Rodzin. Zdesperowani Rodzice demonstrują swoje oburzenie w różny sposób .
 Rząd trwa w swojej ciszy …pokrzyczą, osłabną, pójdą.
Do Pana Ministra kieruję ten apel o pomoc i wsparcie Projektu chociaż w obszarze uznania prawnych opiekunów niepełnosprawnych , jako osoby świadczące pracę , płatność na ich rzecz wszelkich świadczeń  jakie pracownik otrzymuje .
Nie tłumaczcie się proszę kryzysem, brakiem środków. To nie jest prawdą. Wystarczy chęć , inicjatywa , środki negocjujcie w Unii , szukajcie rezerw – znajdą się.
Wierzę , że z chwilą podjęcia debaty- za przyjęciem Projektu będzie prawa, lewa strona wraz z centrum. Wierzę, że Projekt  kierujący do konstrukcji Ustawy zostanie poparty jednogłośnie.
Trzeba tylko temat podjąć, nic więcej. Pan , Panie Ministrze jest adresatem Listu . Wierzę, że jeżeli obecna koalicja nie będzie dążyła do tak ważnych zmian , zrobią to Posłowie z innego ugrupowania , z opozycji. Będę tak długo prosiła w imieniu tych, którzy mnie proszą, póki mi sił starczy. Nadmienię tylko, że sama jestem  chora i biedna. Inwestowałam ogromne środki finansowe w kształtowanie umysłu mojego zaburzonego na autyzm wnuka.
Pomagałam odciążając Państwo, pogrążając się w długach . Nie żałuję , bo dziecko  wychodzi ze szponów autyzmu . Za kilkanaście lat będzie samodzielnym obywatelem, który być może podejmie pracę, nie będzie zdany na wsparcie Państwa.
Reasumując : Proszę o utrzymanie subkont tworzonych w Fundacjach na potrzeby danej osoby , zaostrzenie nadzoru nad podmiotami, które powinny nieść wsparcie , nie pogardę wobec słabszych , regulację prawną wobec opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych uznając ich opiekę jako jeden z zawodów , świadczenie ciężkiej pracy .
 Z wyrazami szacunku
 Małgorzata Klemczak
( Babcia Gosia – Babcia autystycznego chłopca)


„Choroby są po to, by nam przypominać , że nasz kontrakt z życiem może być w każdej chwili unieważniony”  – Emil CioranNic dodać ,nic ująć.Popieram i  dziękuje serdecznie Babci Gosi.

http://pokochajciekubusia.pl/?p=7162***niedziela, 26 maja 2013

Kolejne święto Mamy bez CIEBIE[♥]

laurka do SZYMKA []
Cześć mamo,tu ja Twój Aniołek sprawdzam,co słychać wiem,smutno ci beze mnie

 
Mamusiu,mi też jest smutno Miejsce,w którym jestem jest pięknie mam cudowny widok zwłaszcza,kiedy tak siedzę i patrzę na Ciebie. Codziennie czuwam nad Tobą i Rodzeństwem I chronię przed światem.Co mógłbym ofiarować ci z okazji Dnia Matki? Wiem,ze jedyny prezent,którego pragniesz,To mięć mnie jeszcze raz I może jeszcze dar zrozumienia,Zrozumienia bezsensownej straty Przykro mi,najukochańsza mamusia,Dzisiaj chce Ci podarować Wspomnienia,Te smutne i te szczęśliwe,kiedy przytulałaś mnie i kiedy pieściłaś mnie. Pamiętasz,te słowa kocham cię Mamusiu Szczęście i miłość,które cię ogarnęły?

Przypomnij to sobie dzisiaj,
Mamusiu Może to pomoże ci uleczyć ranę. Przypomnij sobie mnie i kolor moich włosów,.[]

Hospicyjna masza za mamusie i tatusiów
piątek, 24 maja 2013

BÓG wystawia nas na ciężka probe,tylko dlaczego musi zabierać do siebie kolejne bezbronne dziecko.Szymku smutno mi ze twój czas walki z choroba się nie udał :-(
http://szymonefler.blogspot.com/
Kochani mój czytelnicy moja prośba do was.Bądźcie z rodzicami ze Szymkiem w tym ostatnim jego czasie.To bardzo dużo kiedy są osoby które choćby wspierają słowem.
Mały Szymek walczy dzielnie ale choroba wygrywa.
Kochani rodzice Szymka wiem ze podejmujecie trudna decyzje -pozwolić dziecku odejść i za to jestem z was DUMNA
Jutro kiedy będę na mszy za nasze Hospicyjne Aniołki ,będę się modlić maluszku za Ciebie aby nie musiał cierpieć w tej paskudnej chorobie 

wtorek, 21 maja 2013

Kolejny wtorek:-(

KOCHAM CIE :-)
Aniołowie towarzyszą nam i chronią nas, dodają wiary w siebie i wlewają w nasze serca otuchę. Są życzliwymi pomocnikami, których posyła do nas Bóg.Ja tez mam swojego Aniołka mojego synusia Szymka
Jest on nie tylko moim Aniołkiem ale Olusi taty :-)
Synuś życie niesie tak scenariusz o którym nawet nikt nie pomyśli ze może pisać życie.
W domu pusto smutno bez ciebie ,bez Twoich -NO I ...
Co zrobić aby cofnąć czas?aby to nigdy się nie wydarzyło ...abyś nigdy nie zachorował?Jak go cofnąć...
Dzis kolejny wtorek ,nawet nie wiem już który,Nie liczę ,liczę dni które mnie do ciebie przybliżają
W sobotę kolejna msza za was nasze Aniołki-to msza na dzień Mamy.Smutny to będzie dzień ,bo to ja pójdę zapalić ci znicz a nie ty przyjdziesz z laurka
Jedyny prezent jako mogę od ciebie teraz otrzymać to sen ...o sen który proszę co noc.Nie śnisz mi się a tak bardzo bym chciała
Synuś dziś tez mija 7 lat jak do Nieba odszedł wujek od Szreka.Pamiętam jak tak na niego mówiłeś.Jego śmierć była dla nas zaskoczeniem ,tamten dzień pamiętam jakby to było wczoraj a to już 7 lat wujaszku jak cie nie ma z namiUwaga! Potrzebna Krew B Rh (-) minus dla Cypriana!

APEL O ODDANIE KRWI DLA CYPRIANA!

Cyprian ma 16 lat.

POTRZEBUJE PILNIE GRUPĘ KRWI B Rh (-) minus.

Znajdź Twój najbliższy punkt krwiodawstwa:

http://www.oddajkrew.pl/gdzieoddac.php


Otrzymane zaświadczenia o oddaniu krwi powinno się przekazać na adres szpitala:

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław lub do Biura Poselskiego, Rynek 16, 57-400 Nowa Ruda.


Zaświadczenia wypełniać imiennie na Cypriana Wielichowskiego - Klinika Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu ul. Bujwida 44 50-345 Wrocław


wtorek, 14 maja 2013

" Wspomnienia"

MOJE KOCHANE DZIECI 

" Wspomnienia to jedyna rzecz którą nikt nam nie zabierze " to moje najlepsze motto które cenie nad życie


poniedziałek, 13 maja 2013

Spryciulka siostrzyczka Ola

Twoja siostrzyczka spryciulka zabrala ci z grobku Prosiaczka.Ale mardusia z niej dziewczynka i poszla w zamian zrobic ci cacy.Idzie i glaszcze twoje zdjecie.Dumna jestem ze masz taka siostrzyczke synus. Tesknota za Toba kazdego dnia jest coraz gorsza.Codziennie jestem u ciebie.Posadzilam ci kwiatuszki.Olusia wie gdzie ma isc jak tylko wejdzie na cmentarz.Ona jest taka malutka ale rozumie ze byl braciszek ktory jest Aniolkiem i do ktorego idziemy codziennie ..

poniedziałek, 6 maja 2013

14 miesięcy bez Mojego Ksieciunia


Kolejny miesiac ...Białe róze u ciebie tak milo ze ktos o Tobie ciagle pamieta.Smutno w domu ,Taty nie ma ,jestem sama z Ola i twoja prabacia.
Nie ma komu Olusia sie psocic a ty bys zawsze mowil -MAMO WES OLE :-)
Ola zawsze jak idzie ze mna do ciebie robi ci cacy.Glaszcze twoje zdjecie na pomniczku
Madra synus masz siostrzyczke.Szkoda tylko ze to jej zostalo aby isc ze mna do ciebie 
Ty wiesz i widzisz wszystko -2 maja odszedl do ciebie nasz Mikus .Malutki Mikus ktory ze swoja babcia spedzil 2 lata na onkologii.Dwa dlugie lata ciagle bedac na oddziale.Zaopiekuj sie nie tam.Jest was tak duzo w NIEBIE ze to chyba jedyne pocieszenie ze nie jestes tam sam
                                       KOCHAMY CIE -MAMA I OLA


piątek, 3 maja 2013

Śmierć jest niczym

"Śmierć jest niczym. To tak, jakbym się wymknął do sąsied­niego po­koju. Jes­tem wciąż sobą 

i Ty jes­teś sobą. Czym­kolwiek dla siebie by­liśmy, tym jes­teśmy na­dal. Na­zywaj mnie moim 

daw­nym imieniem, mów do mnie tak, jak zaw­sze. Nie zmieniaj to­nu, nie przy­bieraj na siłę 

po­ważnej i smut­nej mi­ny. Śmiej się; tak jak zaw­sze śmialiśmy się z żartów, które ba­wiły nas 

obo­je. Módl się, uśmie­chaj, myśl o mnie.

Niech mo­je imię zaw­sze będzie wy­mawiane zwyczaj­nie, bez śla­du cienia. Życie znaczy to 


sa­mo, co zaw­sze znaczyło. I jest ta­kie sa­mo, jak było dotąd, is­tnieje niep­rzer­wa­na ciągłość. 

Dlacze­go miałbym zniknąć z two­jego ser­ca, sko­ro zniknąłem tyl­ko z oczu? Cze­kam na 

ciebie, aż przyj­dzie twój czas. Jes­tem gdzieś blis­ko, pa­miętaj. W sąsied­nim po­koju, lub tuż 

za ro­giem. Wszys­tko jest w porządku."
H. Scott Hol­land

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...